Jaana Huuskonen

Asianajoassistentti vuodesta 2006 lähtien

Asianajoassistentti
(017) 266 0400
toimisto[at]fortelaw.fi

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.