Veloitukset

Tietoa hinnoittelustamme

Hinnoittelun perusteet

Asianajopalkkiomme perustuvat lähtökohtaisesti käytettyyn työaikaan ja asian laatuun perustuvaan tuntiveloitukseen.

Ilmoitamme asiakkaillemme arvion kokonaiskustannuksista, jolloin yllätyksiä kustannusten osalta ei pääse syntymään.

Yrityksille tarjoamme neuvontapalvelua kiinteään kuukausihintaan. Lisäksi eräissä yksityishenkilöiden tavanomaisissa toimeksiannoissa tarjoamme kilpailukykyiset kiinteät hinnat.

Oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen oikeusturvaehto sisältyy tyypillisimmin yksityishenkilöillä kotivakuutukseen ja yrityksillä perusvakuutusturvaan. Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, vastaa asiakas omista oikeudenkäyntikuluistaan vakuutusehtojen määrittämän osuuden verran. Avustamme asiakkaitamme oikeusturvaetuuden selvittämisessä ja oikeusturvapäätöksen hakemisessa.

Oikeusapu

Tulojen perusteella myönnettävän oikeusavun piirissä on merkittävä osa kotitalouksista. Asiakkaan osuus oikeudenkäyntikuluista on tuloista riippuen 0 – 75 %. Asiakkaan oikeus oikeusapuun riippuu osaltaan myös hoidettavana olevan asian laadusta. Selvitämme toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuuden saada valtion oikeusapua ja laadimme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.