Ajankohtaista

Toimistomme on liittynyt Luotettava Kumppani -palveluun

Yksi arvoistamme on luotettavuus. Haluamme olla asiakkaillemme luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani.

Asianajotoimisto Forte Oy on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun. Palvelun kautta asiakkaamme saavat helposti tiedon siitä, että hoidamme asiat avoimesti ja lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla. Yhteistyökumppanimme voivat ladata yhtiötämme koskevan tilaajavastuuraportin Luotettava Kumppani -ohjelman kautta.

Luotettava Kumppani -ohjelma perustuu tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233) mukaisiin velvoitteisiin. Vastuullisuuden noustua yhä tärkeämmäksi arvoksi moni hyödyntää kuitenkin tilaajavastuutietoja lain velvoitteita laajemmin esimerkiksi selvittääkseen, toimivatko yhteistyökumppanit vastuullisesti. Tilaajavastuuraportti sisältää muun muassa selvitykset siitä, kuuluuko yhtiö ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin. Lisäksi raportilta ilmenee, onko yhtiö maksanut verot ja huolehtinut työntekijöiden eläkevakuutuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Raportti muodostaa kattavan kokonaiskuvan siitä, toimiiko yhtiö vastuullisesti.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

Lisätietoja Luotettava Kumppani -palvelusta

Seuraava

Ajankohtaista

Toimistomme on liittynyt Luotettava Kumppani -palveluun

Yksi arvoistamme on luotettavuus. Haluamme olla asiakkaillemme luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani. Asianajotoimisto Forte Oy on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun. Palvelun kautta asiakkaamme saavat helposti tiedon siitä, ett…

Lue lisää

Asianajaja Timo Pennanen on kutsuttu toimistomme uudeksi osakkaaksi

Asianajaja, varatuomari Timo Pennanen on aloittanut Asianajotoimisto Forte Oy:n (Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oy) osakkaana 12.08.2019. Pennanen on toiminut asianajotehtävissä Kuopiossa vuodesta 1993 lukien, ensin Asianajotoimist…

Lue lisää

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.